Bitte Buchhandlung auswählen.


Bücher Wenner in Osnabrück
Bültmann & Gerriets in Oldenburg
Herzlich willkommen in unserem Webshop! Sammeln Sie Punkte bei jedem Buchkauf mit unserer Literaturkarte. Hier erfahren Sie mehr: Literaturkarte
Max Weber
von Jürgen Kaube
Verlag: Iletisim Yayinlari
Taschenbuch
ISBN: 9789750527814
Erschienen: am 01.12.2019
Sprache: Türkisch
Umfang: 470 Seiten

Preis: 29,99 €
keine Versandkosten (Inland)


Jetzt bestellen und voraussichtlich ab dem 6. Februar in der Buchhandlung abholen.

Der Versand innerhalb der Stadt erfolgt in Regel am gleichen Tag.
Der Versand nach außerhalb dauert mit Post/DHL meistens 1-2 Tage.

29,99 €
merken
klimaneutral
Der Verlag produziert nach eigener Angabe noch nicht klimaneutral bzw. kompensiert die CO2-Emissionen aus der Produktion nicht. Daher übernehmen wir diese Kompensation durch finanzielle Förderung entsprechender Projekte. Mehr Details finden Sie in unserer Klimabilanz.
über das Buch
Max Weber, kuskusuz modern sosyal teorinin klasiklesmis isimlerinden biri. Kapitalizmin ve modern toplumun kavramlastirilmasinda, elestirmek veya reddetmek icin de olsa, ona ugramadan edilemiyor.
Jürgen Kaubenin titiz bir arastirmaya dayanan calismasi, öncelikle, Max Weberin entelektüel biyografisi niteliginde. Onun, Protestan ahlakinin kapitalizmin olusumundaki rolüne dair bulgusunu, demokrasinin ve bürokrasinin mizacina dair düsüncelerini, isledigi karizma ve diger kritik kavramlari, olusum sancilari icinde anlatiyor. Basta kafa dengi zitlari Werner Sombart ve Georg Simmel olmak üzere, etkilesim icinde sekillendigi düsünce ortamina oturtarak yapiyor bunu. Arka planda, 19.-20. yüzyil cag dönümünün, Birinci Dünya Savasi ve savas sonrasi Almanyasinin müthis alt üst olusunun dagdagasi...Ayni zamanda Weberin özel hayatina egilen ve kisiligini de aydinlatan bir biyografi bu. Dostluklari; toplumsal ve siyasal iliskileri, girisimleri, bunlarda yasadigi derin hayal kirikliklari; onu hirpalayan agir asap bozukluklari; esi feragatli Marianne Weberin hayati ve eserlerindeki büyük ve kadri bilinmemis rolü...